Polityka prywatności

Jako firma szanujemy i przestrzegamy praw do prywatności, przedstawiamy Państwu poniżej najważniejsze informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Centrum Językowe Wisła
ul. Ruska 60/61 lok.32
50- 079 Wrocław
NIP: 898-211-09-05
REGON: 367573533

kontakt: centrumjezykowewisla@ gmail.com

Jakie informacje są zbierane?

Centrum Językowe Wisła w ramach wzajemnych relacji biznesowych gromadzi, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe (imię nazwisko, numer telefonu, adres mailowe) i inne informacje przekazane przez Państwa, które mogą dotyczyć Państwa, Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników zgodnie z prawem i zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo danych

Dane przechowywane i zabezpieczane są w sposób zgodny ze powszechnymi standardami bezpieczeństwa IT.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane, by:

zawrzeć i wykonać umowę ( jeśli dojdzie do zawarcia umowy),
prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego, wysyłania drogą elektroniczną spersonalizowanych ofert i treści w zakresie dotyczącym działalności oferowanych przez nas usług i produktów,
w celu przedstawienia Państwu informacji handlowych i marketingowych na temat naszych towarów lub usług za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
celów archiwizacyjnych,
badać Państwa satysfakcję i opinię,

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, aby mogli wykonywać swoje obowiązki.

Podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych osobowych np. naszym podwykonawcom, dostawcą narzędzi informatycznych, firmom windykacyjnym, firmą świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

Innym odbiorcom danych- naszym doradcą prawnym i podatkowym, bankom, firmą świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

Sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postepowaniami.

Przysługujące Państwu uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

dostępu do danych,
sprostowania niepoprawnych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i profilowania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych Twoją szczególną sytuacją,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilowania związanego z takim marketingiem,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych Twoją szczególną sytuacją,
usunięcia przetwarzanych danych,
Wyrażenie sprzeciwu na przetwarzanie Państwa danych, mogą Państwo uczynić w każdym momencie i pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na dalszy kontakt z Państwa firmą dane osób z którymi się kontaktujemy zostaną usunięte od razu, pozostawimy jedynie nazwę Państwa firmy. W przeciwnym wypadku jeśli nie nawiążemy z Państwem kontaktu w ciągu 12 miesiącach usuniemy dane kontaktowe z naszej bazy.